kixkurre

Lege oharra

Lege oharra


Gipuzkoako Elkarteen Erroldan AS/G/01248/1988 zenbakiarekin inskribaturik dago, bere I.F.K. G-20188652 da eta bere helbide soziala Santa Maria 4, 20240 Ordizia (Gipuzkoa).

Erabilera-baldintzak

Goimenek ez du inolako erantzukizunik hartzen web orri honetan agertutako informazioa gaizki, desegoki edo legez kanpo erabiliz gero. Era berean, ez du inolako erantzukizunik bere gain hartuko bere Interneteko orrietan jasota dauden datuek edo informazioek egiatasunik, osotasunik, egunerapenik eta zehaztasunik ez badute.

Goimenen web gunean hirugarrengoen beste orrialde batzuetarako estekak (linkak) egon litezke, eta horiek ezin ditzake kontrola. Beraz, Goimenek ezin du erantzukizunik bere gain hartu hirugarrengo horien orrialdeetan ager litekeen edukiagatik.

Web gune honetan sartutako testuak, irudiak, soinuak, animazioak, softwarea eta gainerako edukiak Goimenenak edo bere baimendunenak dira bakar-bakarrik. Edozein eskualdaketa, banaketa, lagapen, erreprodukzio, biltegiratze edo komunikazio publiko –erabateko nahiz partzial– egiteko haren berariazko adostasuna beharko da.

Datuen babesa

Goimenen orrialde edo zerbitzu batean sartu ahal izateko beharrezkoa baldin bada izaera pertsonaleko datuak jasotzea, jakinarazi nahi dugu datu horiek konpainia honen jabetzako fitxategi informatizatu batean sar litezkeela, eta Izaera Pertsonaleko Datuen Babesari buruzko indarreko araudian eta gainerako garapen-arauetan ezarritakoarekin bat etorriz tratatuko direla.

Bezeroak, horiek eskaintzen dizkion unetik bertatik, berariazko baimena ematen dio Goimeneri, bere jabetzako fitxategi informatizatu batean sar ditzan, bezeroen zerrenda kudeatzeko eta zerbitzu hobea eskaintzeko.

Jakinarazten dizugu izaera pertsonaleko zure datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu edo aurka egiteko eskubidea gauzatu dezakezula goimen@goimen.org helbidean edo Santa María 4, 20240 Ordiza (Gipuzkoa).